หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ประชาสัมพันธ์


1-2 มี.ค.64 ทำบุญผะเหวด(พระเวส) ฟังเทศน์มหาชาติ ทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุธีวรสาร ครบรอบ 55 ปี

ดูเพิ่ม

25 ตุลาคม 2563 ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์และรั้วกำแพงวัด

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง สำหรับธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก
สนามสอบวัดหนองสวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก ที่แบบมาพร้อมนี้
ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนธัวาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจเดือนกันยายน ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม

กำหนดการทำบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2559

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปัญโญภาสปีที่ ๑๓

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม 2558

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗‏

ดูเพิ่ม

สรุปศาสนกิจประจำเดือน พฤศจิกายน๒๕๕๗‏

ดูเพิ่ม

ศาสนกิจประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

ดูเพิ่ม

๑-๒พ.ย.๕๗ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมปัญโญภาส
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมปัญโญภาส ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ดูเพิ่ม

ศาสนกิจพระครูสุธีวรสาร ดร. วันที่ ๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๗

ดูเพิ่ม

๑๓ เม.ย ๒๕๕๗ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมปัญโญภาส
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมปัญโญภาส ทอดถวาย ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
ดูเพิ่ม

สรุปภารกิจประจำเดือนมีนาคมของ พระครูสุธีวรสาร ดร.

ดูเพิ่ม

๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๗ กำหนดการ พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปัญโญภาส ทำบุญอายุครบ ๔๘ ปี
กำหนดการ พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปัญโญภาส ทำบุญอายุครบ ๔๘ ปี ฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ดูเพิ่ม

กำหนดการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร

ดูเพิ่ม

รายนามขอเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดผ้าพระกฐินฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
ขอน้อมอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพที่ได้ ร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ทอดถวาย ณวัดหนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 3 พ.ย 2556 รวมปัจจัยทั้งสิ้น 647,861บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) สาธุๆๆ
ดูเพิ่ม

11 ต.ค 56 ผู้แทน บมจ.ทีโอทีเข้ารับผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายที่วัดหนองสวง‏
11 ตค. คุณสุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้จัดการฝ่ายขายและการบริการ ในนามผู้แทนของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้ารับผ้าพระกฐินพร้อมบริวาร จากเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อนำไปทอดถวายที่วัดหนองสวง
ดูเพิ่ม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ลักษณะอาคาร ๒ ชั้น แบบอาคารและประมาณการงบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท จัดทำโดย : คุณปาน (๑๒ มิ.ย.๕๓) ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์เป็นเจ้าภาพสร้างเสริมบุญบารมี บริจาคได้ที่ :พระครูสุธีวรสาร โทร. ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘
ดูเพิ่ม

ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ลักษณะอาคาร ๒ ชั้น
ดูเพิ่ม

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๘๔ ปี
ร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๘๔ ปี วัดหนองสวง ทอดถวาย ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๔ - ๒๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ดูเพิ่ม

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
กำหนดการกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 23-25 กันายน 2555 และ ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ดูเพิ่ม

โครงการสัหดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา)
31 กรกฎาคม 2555-2 สิงหาคม 2555 โครงการสัหดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา) วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดหนองสวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดการฬสินธุ์
ดูเพิ่ม

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 08/10/2013
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video