ประชาสัมพันธ์
1-2 มี.ค.64 ทำบุญผะเหวด(พระเวส) ฟังเทศน์มหาชาติ ทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุธีวรสาร ครบรอบ 55 ปีอ่านต่อ
25 ตุลาคม 2563 ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์และรั้วกำแพงวัด อ่านต่อ
สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓อ่านต่อ
ดูทั้งหมด


แนะนำวิดีโอ
เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2013 วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ ม. ๔ ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสวดมนต์

 
ดาวน์โหลดคู่มือ