ประชาสัมพันธ์
สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒อ่านต่อ
สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒อ่านต่อ
สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒อ่านต่อ
ดูทั้งหมด


แนะนำวิดีโอ
เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2013 วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ ม. ๔ ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสวดมนต์

 
ดาวน์โหลดคู่มือ