หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สถานที่บริเวณวัด


     สภาพทั่วไปของวัดหนองสวง

ซุ้มประตูเข้าวัด สภาพทั่วไปในบริเวณวัด
กุฎีสงฆ์ แนวกุฎีสงฆ์
อุโบสถ ภายในอุโบถสวัดหนองสวง
ลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ลานปฏิบัติธรรที่ทางวัดใช้อบรมปฏิบัติธรรมในช่วงฤดูแล้ง
สถานที่พักผู้มาปฏิบัติธรรมชั่วคราว ศาลาบุญมีวิมุติ ใช้เป็นศาลาพักญาติและสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย
(ห้อวน้ำหญิง)  ห้องน้ำห้องส้วม  ๓  หลัง  จำนวน  ๕๐  ห้อง (ห้องน้ำชาย) ห้องน้ำห้องส้วม  ๓  หลัง  จำนวน  ๕๐  ห้อง

 

สถานที่จะสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมในอนาคต  เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี

ครั้งละ ๒๐๐ คนขึ้นไป  ขนากกว้าง ๖๐X๓๐ เมตร ๒ ชั้น ใช้งบประมาณ ๗,๐๐,๐๐๐ บาท

 

แนวซุ้มเวสสันดรชาดก ๑๔ ซุ้ม เพื่อให้ผู้เข้ามาวัดได้ศึกษาชาดกซึ่งเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนา

  

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์