หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๙ มิ ย.๖๕ ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาและพระสงฆ์ไทย จำนวน ๖๔ รูป ร่วมพิธีสวดถอนสีมา ณ วัดโกลด์สโบโรวนาราม


๙ มิ ย.๖๕ ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาและพระสงฆ์ไทย จำนวน ๖๔ รูป ร่วมพิธีสวดถอนสีมา ณ วัดโกลด์สโบโรวนาราม/Wat Goldsboro Vanaram 703 Massey Rd, Dudley, NC 28333 โดยมีพระครูสังฆรักษ์ บุญธรรม ปญฺญาสาโร เป็นเจ้าอาวาส วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ มีเนื้อที่ ๕ เอเคอร์ สวดทั้งหมด ๕๕ จบ และได้รับมอบหมายจากพระวิจิตรธรรมภาณี (สุนันท์ ธนนนฺโท) และพระครูวิทูรธรรมประกาศ ให้เป็นผู้สวดถอนสีมา จำนวน ๒๙ จบ นอกนั้นเป็นพระสงฆ์ที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สวด และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เสร็จแล้วฉันภัตตาหารเพล ร่วมรับผ้าป่าสมทบการสร้างอุโบสถ และเดินทางไปพักที่วัดธรรมประทีป กรุงวอชิงตันดีซี เพื่อร่วมประชุมสงฆ์ต่อไป

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 10/06/2022
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video