หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ร่วมพิธีถวายสักการะบูรพาจารย์ พระเถรานุเถระ


๗ ก.ค.๖๓ ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ร่วมพิธีถวายสักการะบูรพาจารย์ พระเถรานุเถระ มีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก ทป.จภ.๙, พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี จภ.๘,จจ.กส. พระญาณรักขิต รจจ. จอ.ตามลำดับ และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) จำนวน ๓๑๙,๓๘๔ บาท เสร็จแล้วถวายสักการะพระมหาเถระตามอารามต่างๆ ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลำดับ

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/01/2020
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video