หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง


๕ ก.ค.๖๓ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง จำนวน ๓๒๔ คน ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์สามเณร ๙ รูป สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ถวายทาน ที่ศาลาปัญโญภาส ๑๒.๐๐ น. คณะสงฆ์ ๓๘ รูป และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ -ถวายสักการะพระเถรานุเถระ ขอขมาลาโทษที่อาจเกิดจากการไม่ได้สำรวมกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๘ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยเจ้าอธิการพิทักษ์ รตินฺธโร จต.หนองบัว ธ. ๑๘.๐๐-๒๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ และทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ อบรมจิตภาวนาที่ศาลาปันสุขวัดหนองสวง

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/01/2020
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video