หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)


๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้งานโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) งานทำบุญฉลองศาลาปัญโญภาส  งานทำบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ และงานทำบุญอายุครบ ๕๔ ปี พระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) และผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระเถรานุเถระได้เมตตามาร่วมงานประกอบด้วย

๑.พระเดชพระคุณพระญาณสิสาลเถร (หลวงตาไดโนเสาร์) วัดสักกะวัน ๒๓ ก.พ. เมตตาอธิษฐานจิตเหรียญเงิน,ทองแดง,พระพุทธลือชาปางห้ามสมุทร ที่ระลึกงานฉลองศาลาปัญโญภาส
๒.พระเดชพระคุณพระญาณรักขิต (หลวงพ่อแผน) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ประธานโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานฯ ๒๓,๒๔,๒๖ ก.พ.
๓.พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) วัดป่าแสงอรุณ เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา ที่ลานปฏิบัติธรรม ๒๔ ก.พ.
๔.พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (หลวงพ่อสำรวย) วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา แสดงธรรมเทศนา ๒๕,๒๖ ก.พ.
๕.พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต), เจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) รับทักษิณานุปทาน ฉันภัตตาหารเพล ๒๖ ก.พ.
๖.พระเดชพระคุณพระเทพดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เป็นประธานปิดโครงการฯ ๒๖ ก.พ. และมีพระเถรานุเถรร่วมงาน จำนวน ๑๕๖ รูป มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฉลองศาลาปัญโญภาส ๕๖๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 04/03/2020
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video