หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

น้อมถวายเป็นมหาเถราจาริยบูชาเพื่อประกาศเกียรติคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะมะหาเถระ  ๑๕๐ ปีแห่งชาตกาล


๒๐ ม.ค.๖๓ ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร อุบาสกอุบาสิกาวัดหนองสวง ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา น้อมถวายเป็นมหาเถราจาริยบูชาเพื่อประกาศเกียรติคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะมะหาเถระ  ๑๕๐ ปีแห่งชาตกาล ที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสันติภาพ...ณ ลานปฏิบัติธรรมฯ วัดหนองสวง...ขออานิสงส์นี้จงบังเกิดเป็นสันติภาพสงบสุขกับพี่น้องร่วมโลกไม่เลือกชั้นวรรณะโดยทั่วกันเทอญ.

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 21/01/2020
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์