หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๑๓-๑๖ พ.ย. ๖๒ การสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมสมัยที่ ๒ สำหรับนักธรรมชั้นโท เอก สำหรับนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) 


๑๓-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมสมัยที่ ๒ สำหรับนักธรรมชั้นโท,เอก สำหรับนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยมีพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานนำสวดมนต์ไหว้พระ พระครูสุธีวรสาร จอ.หนองกุงศรี (ธ) เป็นผู้อ่านคำปราศัยแม่กองธรรมสนามหลวงและให้ข้อคิดกับผู้เข้าสอบ ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 17/11/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์