หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๓ พ.ย.๖๒ กฐินสามัคคีผู้สูงอายุปีที่ ๑๗ ณ วัดหนองสวง ได้ปัจจัยสมทบสร้างศาลาปัญโญภาสทั้งสิ้น 1,000,699บาทถ้วน 


๓ พ.ย.๖๒ พระสงฆ์สามเณร ๔๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ร่วมอนุโมทนากฐินสามัคคีผู้สูงอายุปีที่ ๑๗ ณ วัดหนองสวง โดยได้ปัจจัยสมทบสร้างศาลาปัญโญภาสทั้งสิ้น หนึ่งล้านหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน ขออนุโมทนาบุญบารมีกับคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ สมความปรารถนาทุกประการเทอญ...

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 05/11/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์