หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๖ กันยายน ๖๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)


๒๖ กันยายน ๖๒ ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยมีพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และท่านพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. ท่านพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ผศ.ดร. เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อคิดเรื่องการจัดการจัดตั้งศูนย์บาลีฯ

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 26/09/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video