หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)


๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) จำนวน ๓๐๐ รูป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๓ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระเทพดิลก รก.จภ.๙ ธ. เป็นประธานเปิด พระเทพสารเมธี รก.จภ.๘ ธ., จจ.กาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานปิดการประชุม

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 18/09/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video