หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประชาชนชาวบ้านหนองสวง จำนวน ๓๙๑ คน ร่วมทำบุญใส่บาตร สมาทานศีล


๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๐๗.๐๐ น. เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประชาชนชาวบ้านหนองสวง จำนวน ๓๙๑ คน ร่วมทำบุญใส่บาตร สมาทานศีล ๕,ศีล ๘ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน ๘ รูป ณ วัดหนองสวง  ๑๒.๓๐ น. คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) ๔๗ รูป ร่วมพิธีถวายสักการะพระเถรานุเถระเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง เสร็จแล้วร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยพระสด ปญฺญาวโร  ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิต ณ วัดหนองสวง "สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมจิต จากบาปกรรม หมั่นทำสิ่งดีงามตลอดไป...

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 18/07/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video