หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๑๕-๑๖ มี.ค.๖๒พิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 


๑๕ มี.ค.๖๒ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป พระสงฆ์ ๔๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น ต่อด้วยพิธีพุทธาภิเษกงานปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิตร ผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน ๒๒.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระกิตติสารสุธี เลขานุการผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) วัดปทุมนาราม กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระคาถาพุทธาภิเษกสลับกับอุบาสกอุบาสิกาสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณไปจนถึงเวลาอันสมควร

๑๖ มี.ค.๖๒ ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพดิลก รก.เจ้าคณะภาค ๙ ธ. ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประสงฆ์ ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 18/03/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์