หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๑๐ มี.ค.๖๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระเทพปัญญาเมธี 


๑๐ มี.ค.๖๒ ๑๙.๐๐ น. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระเทพปัญญาเมธี (หลวงพ่อปราชญ์ อกฺกโชโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดกลางกาฬสินธุ์ ณ วัดกลางกาฬสินธุ์ ผ้า ๑ ไตร ปัจจัย ๓,๐๐๐ บาท และร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกถ่ายตับท่านพระครูบริหารคณาทร (ทินกร อตฺตทนฺโต) เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา วัดป่านาดอกไม้ ต.นายม  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพอาหารเหลวแด่พระที่ป่วยไม่สามารถฉันอาหารเองได้ ที่ อ.พนมสาคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท บำรุงธาตุขันธ์พระสงฆ์ที่อาพาธ ...ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า หากเธอทั้งหลาย ต้องการจะอุปัฏฐากเราตถาคต ก็จงอุปัฏฐากภิกษุที่อาพาธนั้นเถิด... ขออานิสงส์ส่วนนี้ จงเกิดมีแด่ทุกท่าน ให้เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวลเถิด...

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 11/03/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์