หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
๒๙ ก.ค. ๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ประกอบพิธีถวายสักการะบูรพาจารย์ (หลวงปู่อ่อน จกฺกธมฺโม, หลวงแดง ธมฺมรกฺขิโต) 
๒๙ ก.ค. ๖๑ ๑๒.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ประกอบพิธีถวายสักการะบูรพาจารย์ (หลวงปู่อ่อน จกฺกธมฺโม, หลวงแดง ธมฺมรกฺขิโต) พระเถรานุเถระโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ และถวายสักการะพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเถระจากวัดต่างๆ ๓๐ พรรษาขึ้นไปที่เมตตามาร่วมพิธีตามลำดับ และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) จำนวน ๒๕๖,๒๕๑ บาท 
๑๔.๐๐ น. เข้ากราบถวายสักการะพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๖.๓๐ น. เข้ากราบถวายสักการะหลวงพ่อพระครูปทุมสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี วัดบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ตามลำดับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 01/08/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video