หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
๑๘ ก.ค.๖๑ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๘ ก.ค.๖๑ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ๓ หลังสูตร (การสอนพระพุทธศาสนา, การปกครองและการสอนภาษาไทย) อยู่ในระดับปานกลาง ๒ หลักสูตร (การบริหารการศึกษาและภาษาอังกฤษ) ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/07/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์