หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๙ ก.ค.๖๑ นำคณะรับพระพุทธนิรันตราย เพื่อประดิษฐานไว้ห้องประชุมใหญ่ มมร วศ.ก. 


๙ ก.ค.๖๑ ๑๖.๓๐ น. นำคณะรับพระพุทธนิรันตราย เพื่อประดิษฐานไว้ห้องประชุมใหญ่ มมร วศ.ก. จากพระเดชพระคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาส และพระเมธาวินัยรส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี ในนาม มมร. วศ.ก. ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/07/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์