หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๗ มิ.ย.๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) จำนวน ๒๕๔ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระครูวิสุทธิธรรมจารี


๒๗ มิ.ย.๖๑ ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) จำนวน ๒๕๔ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระครูวิสุทธิธรรมจารี เจ้าอาวาสวัดหนองคอนสวรรค์ ตรวจทานโดยครูสุธีวรสาร,ดร. เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) และสวดสอนสีมา โดยพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ณ วัดป่านาสีนวล ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 02/07/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์