หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๕ - ๒๖ มิ.ย.๖๑ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


๒๕ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับและให้แนวคิพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเฉพาะที่สมัครใหม่ จำนวน ๓๐ รูป ที่เข้าอบรมสัมมนาพัฒนาศัยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ โรงแรมริมปาว เมืองกาฬสินธุ์

๒๖ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริมปาว เมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรต์กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับความเมตตาจากพระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทภาระหน้าที่ของพระสงฆ์ในฐานะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 02/07/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์