หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๑๕ มิ.ย.๖๑ ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดถอนสีมาอุโบสถวัดพุทธางกูร เมืองโอลิมเปีย รัฐวอชิงตัน


๑๕ มิ.ย.๖๑ ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดถอนสีมาอุโบสถวัดพุทธางกูร เมืองโอลิมเปีย รัฐวอชิงตัน พระร่วมพิธี ๙๖ รูป สวดจำนวน ๒๑ จบ   และ ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. คณะสงฆ์พระธรรมทูตสมัชชาสงฆ์ประมาณ ๑๐๖ รูป โดยมีพระธรรมเมธาจารย์ เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์ที่หน้าตึกรัฐสภา แคปปิตอล โอลิมเปีย มลรัฐวอชิงตัน เพื่อความสุขสงบร่มเย็นของมวลมนุษยชาติทั่วโลกและเพื่อคววามเจริญรุ่งเรืองของพี่น้องชาวอเมริกัน และถือว่าเป็นการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย.... (เวลาที่สหรัฐอเมริกา)

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 02/07/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์