หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๘ มิ.ย.๖๑ รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙


๘ มิ.ย.๖๑ ๐๘.๓๐-๑๔.๔๐ น. รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ (หลักสูตร ๕ ปี) การสอนภาษาไทย, การสอนพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ, รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี , รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ , ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ อนุกรรมการ, ผ.อ.กรรณิการ์ บารมี อนุกรรมการและเลขานุการ และน.ส.ชฬภัสร ภุฑร นักวิชาการ

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 08/06/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์