หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมพิธีประชุมเพลิงศพนายวิรุฬห์ ตะก้อง


๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๖.๐๐ น. ร่วมพิธีประชุมเพลิงศพนายวิรุฬห์ ตะก้อง นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ ชั้นปีที่ ๑ ณ เมรุวัดชัยสุนทร เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสอน กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูสุธีวรสาร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 24/04/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์