หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๔๐ รูป 


๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๓.๑๐-๑๗.๔๐ น.ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๔๐ รูป โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นประธาน มี ๕ วาระ ว.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ ว.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ว.๓ เพื่อทราบ ๗ เรื่อง ว.๔ พิจารณา ๓ เรื่อง ว.๕ อื่นๆ ๑ เรื่อง (งานวิจัยพระครูสุธีวรสาร) 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 24/04/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video