หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๑๐ กค.๖๐ ร่วมถวายสักการะบูรพาจารย์ และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการ 


๑๐ กค.๖๐ ๑๒.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ ๒,๐๐๐ รูป/คน ร่วมถวายสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ ธ. ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ เสร็จแล้ว เจริญพระพุทธมนต์ กราบถวายสักการะบูรพาจารย์ประกอบด้วยหลวงปู่เสาร์ กนฺตยาคโม หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม) หลวงปู่พระสุธรรมคณาจารย์ (แดง ธมฺมรกฺขิโต) 
กราบถวายสักการะพระเถรานุเถระในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามลำดับ มีหลวงปู่พระญาณวิสาลเถร หลวงพ่อพระครูกมลาสยคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. พระเถรานุเถระตามลำดับ กราบถวายสักการะพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการ จำนวน ๒๕๙,๙๓๔ บาท และได้รับความอุปถัมภ์น้ำปานะถวายพระสงฆ์สามเณรจากกลุ่มสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ และโรงทานต่าง ๆ ขออนุโมทนาบุญบารมีโดยทั่วกัน

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 11/07/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video