หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๖ มิ.ย.๖๐โครงการเสริมสร้างศักยภาพไวยาวัจกรวัด อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์


๒๖ มิ.ย.๖๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง "บทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการด้านการเงินของวัด" ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพไวยาวัจกรวัด อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดหนองหอไตร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์


เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเสริมสร้างศักยภาพไวยาวัจกร
อำเภอหนองกุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 26/06/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์