หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๔ มิ.ย.๖๐ ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๓ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฎิโมกข์ เสร็จแล้วหารือกิจการคณะสงฆ์ ๓ เรื่อง


๑.เรื่อง ส่งผู้แทนไวยาวัจกรวัดเข้าร่วมอบรมไวยาวัจกรวัดๆละ ๒ คน ณ วัดหนองหอไตร อ.หนองกุงศรี (๒๖-๒๗ มิ.ย.๖๐)
๒. เรื่อง การจัดทำบัญชีสรุปรายรับ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๕๙-๓๐ มิ.ย.๖๐) เพื่อส่ง พศ.กส.
๓. เรื่อง การเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละวัด เสร็จแล้วพระสงฆ์ ๒๓ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ๓ จบ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช และแจกผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๙ ชุด โดยคณะศรัทธาวัดโสกเสน่หา จัดถวาย

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 25/06/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์