หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๓ มิ.ย.๖๐ ๑๓.๐๐ น. คณะตรวจติดตามโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย


๒๓ มิ.ย.๖๐ ๑๓.๐๐ น. คณะตรวจติดตามโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรมในพื้นที่วัดหนองสวง ประกอบด้วย โยมสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย โยมนาตยา พรเพ็ชรพราว โยมอดิศร ศรีชาติ และโยมสิรินธร ฉัตรศุภกุล ขออนุโมทนาสาธุการ

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 24/06/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์