หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
๑๖ มิ.ย.๖๐ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓
งานด้านการปกครองคณะสงฆ์และการบริหารทั่วไป มมร.วศ.ก.
๑๖ มิ.ย.๖๐ ๐๘.๐๐ น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก  ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน เพื่อส่งเสริม อุปถัมภ์ สนับสนุน พระพุทธศาสนา ณ มจร. วข.
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 16/06/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์