หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๘ พ.ค.๖๐ ๑๓.๐๐ น. ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


๒๘ พ.ค.๖๐ ๑๓.๐๐ น. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเขลานุการ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ วัดโสภณพัฒนาราม ต.มหาชัย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 29/05/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์