หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๗ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. งานประชุมเพลิงศพพระครูสิทธิธรรมสาร (ทองจันทร์ หนฺตาสโว)


๗ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. งานประชุมเพลิงศพพระครูสิทธิธรรมสาร (ทองจันทร์ หนฺตาสโว) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญิกาวาส สิริอายุ ๘๔ ปี ๓๐ พรรษา ณ วัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูสุธีวรสาร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี ธ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูสิทธิวราคม วัดเวฬุวัน เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ธ. เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา มีพระภิกษุสามเณรสวดมาติกาบังสุกุล จำนวน ๕๖ รูป ประชาชนร่วมในพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 08/01/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video