หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๑๕ ธ.ค. ๕๙ พิธีถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดีและผู้บริหารมมร.ในวโรกาสรับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์


๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๒.๓๐-๑๓.๕๐ น. พิธีถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องในวโรกาสรับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เสร็จแล้วประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 23/12/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์