หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๓ ต.ค. ๕๙ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปีที่ ๑๔ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปัญโญภาส   รวมเป็นเงิน ๑,๑๘๕,๙๔๘ บาท


๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะศรัทธาผู้สูงอายุวัดหนองสวง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวงทั้งสี่หมู่บ้าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปีที่ ๑๔ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปัญโญภาส โดยมีเจ้าภาพหลักคือ ๑. กฐินชมรมผู้สูงอายุวัดหนองสวงและชาวบ้านทั้งสี่หมู่บ้านและท่านพระมหาธีรวัฒ น์ ธีรวฑฺฒโน วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒.กฐินวัฒนธรรมตำบลหนองสรวง ๓. กฐินรองกานต์ พันธุ์บุบผา พร้อมญาติพี่น้อง ๔. กฐินคุณแม่ประไพรศรี นันประเทศ พร้อมลูกหลาน ๕. กฐินคุณพ่อพัน แม่สร้อย ศิลาพัฒน์ แม่บุญมี ภูยาทิพย์ พร้อมญาติพี่น้อง รวมเป็นเงิน ๑,๑๘๕,๙๔๘ บาท ขออนุโมทนาในทานบารมีกับสาธุชนทุกท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงเทอญ

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 27/10/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video