หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๒๓ ปี การสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ธรรมสถาน มมร ศาลายา นครปฐม


๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๒๓ ปี การสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ธรรมสถาน มมร ศาลายา นครปฐม
๑๓.๐๐ น. ร่วมประเมินภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี...

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 07/10/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์