หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๙
๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองจังหวัด อำเภอ รองอำเภอ ตำบล และพระเลขานุการ ภาค ๙ (ธรรมยุต) ร่วมโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิทยบริการสิริธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 
ภาคเช้า เปิดโครงการฯและบรรยายเรื่อง "บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ" โดยพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมุต) 
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. บรรยายเรื่อง "มมร กับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน" โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. และพระครูสุธีวรสาร,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ รก. ฯลฯ ปิดโครงการฯ ๑๖.๕๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 12/09/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video