หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑๕.๐๐-๑๗.๔๕ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 29/07/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์