หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง


๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์จำนวน ๘๒ รูป/คน หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ๔๘ หน่วยงาน/องค์กร ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ สมปรารถนาในหน้าที่การงานทุกท่าน.

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 26/06/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์