หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๘ มีนาคม ๒๕๕๙ พระสงฆ์ ๒๗ รูป ร่วมฟังพระวรายุทธ จกฺจกธมฺโม


๘ มีนาคม ๒๕๕๙ พระสงฆ์ ๒๗ รูป ร่วมฟังพระวรายุทธ จกฺจกธมฺโม พรรษา ๒ วัดโสกเสน่หา บ้านโคกเครือ สวดพระปาฏิโมกข์ได้เป็นครั้งแรก ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสืนธุ์ จึงได้ถวายปัจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท ผ้า ๑ ไตร แด่พระสงฆ์ที่สวดพระปาฏิโมกข์ได้เป็นครั้งแรกในเขตอำเภอหนองกุงศรี (ธ) ขอให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบไป

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 08/03/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์