หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โครงการสัมมนาพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)


๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โครงการสัมมนาพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) จำนวน ๓๐๐ รูป ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด และพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานปิดโครงการฯ

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 01/10/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์