หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตน้อมถวาย(หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร,วงศ์มาลัย)


๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔๖ รูปร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ และเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิต น้อมถวายให้พระเดชพระคุณพระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร,วงศ์มาลัย) รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) ให้หายจากอาการอาพาธ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสืบไป ณ วัดป่าพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 29/09/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์