หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

บทสวดขอฝน


บทสวดขอฝน

            ปะวัตติเต  จะ  ภะคะวะตา  ธัมมะจักเก,  ภุมมา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย  อะนุตตะรัง  ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง.  อัปปะฏิวัตติยัง  สะมะเณนะ  วา  พราหมเณนะ  วา  เทเวนะ  วา  มาเรนะ  วา  พรัหมุนา  วา  เกนะจิ  วา  โลกัสมินติฯ

            ภุมมานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา

            จาตุมมะหาราชิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  จาตุมมะหาราชิกานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            ตาวะติงสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  ตาวะติงสานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            ยามา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  ยามานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            ตุสิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  ตุสิตานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            นิมมานะระตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  นิมมานะระตีนัง  เทวานัง สัททัง  สุต๎วาฯ

            ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง   เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            พรัหมะกายิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  พรัหมะกายิกานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            พรัหมะปาริสัชชา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  พรัหมะปาริสัชชานัง  เทวานัง      สัททัง  สุต๎วาฯ

            พรัหมะปะโรหิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  พรัหมะปะโรหิตานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            มะหาพรัหมา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  มะหาพรัหมานัง  เทวานัง  สัททัง สุต๎วาฯ

            ปะริตตาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  ปะริตตาภานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            อัปปะมาณาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  อัปปะมาณาภานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            สุภะกิณหะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  สุภะกิณหะกานัง  เทวานัง     สัททัง สุต๎วาฯ

            (อะสัญญิสัตตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  อะสัญญิสัตตานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วา)ฯ

            เวหัปผะลา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  เวหัปผะลานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            อะวิหา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  อะวิหานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            อะตัปปา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  อะตัปปานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            สุทัสสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  สุทัสสานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            สุทัสสี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  สุทัสสีนัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            อะกะนิฏฐะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  อะกะนิฏฐะกานัง  เทวานัง     สัททัง  สุต๎วาฯ

            เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย  อะนุตตะรัง  ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง.  อัปปะฏิวัตติยัง  สะมะเณนะ  วา  พราหมเณนะ  วา  เทเวนะ  วา  มาเรนะ  วา  พรัหมุนา  วา  เกนะจิ  วา  โลกัสมินติฯ

 

หมายเหตุ         เมื่อสวดจบแล้วอธิษฐานจิตว่า  "ขอให้รุกขะเทวดา  ภูมะเทวดา  อินทร์พรหม  ยมราช  ได้โปรดดลบันดาลให้ฝนตกสู่เมืองมนุษย์ด้วยเถิด" 

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์