หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

กำหนดการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นเวลา ๗ วัน

****************

 

ตั้งแต่วันที่ ๒๗,๒๘,๒๙,๓๐,๓๑ ตุลาคม ถึง ๑,๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามเวลาดังต่อไปนี้

          เวลา    ๑๙.๐๐  น.     ประชุมทำวัตรค่ำ 

สวดพระพุทธมนต์

          เวลา    ๒๐.๐๐  น.     พุทธศาสนิกชนสมาทานศีล ๕

                                      พระสงฆ์  ๔  รูป สวดพระอภิธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา

                                      เสร็จแล้วพุทธศาสนิกชนสวดบท  สุปฏิปันโน ฯ ถวาย ๙ จบ

          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ไปร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระศพ        สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก และแสดงความอาลัยได้ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

วัดหนองสวง

ตำบลหนองสวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดดำ  ชุดขาวปฏิบัติธรรม  หรือชุดสุภาพพื้นบ้าน

                                     

 

 

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 26/10/2013
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์