หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒ ก.พ. ๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิต เทเปลือกพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ขออนุโมทนาบุญบารมี
๗ ก.พ. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ อาคารห้องสมุดชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๘ ก.พ. ๑๐.๐๐ น. ทดลองใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วศ.ก.
๑๓.๓๐ น. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจระบบงานทั้ง ๕ องค์ประกอบทั้งหมด โครงการวันมาฆบูชา, งานครบรอบ ๑๘ ปี วศ.ก.ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๙ ก.พ. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญบ้าน พ่อสำราญ แม่ทองใบ ศรีลาพัฒน์ หนองสรวง ม.๔ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑๔ รูป ร่วมพิธีสวดถอนสีมา วัดป่าสันติธรรม บ้านค้อพัฒนา ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระญาณรักขิต รอง จจ.กาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานสงฆ์ สวดถอนสีมาโดยพระครูสุธีวรสาร จำนวน ๑๔ จบ ขออนุโมทนาบุญบารมีโดยทั่วกัน
๑๐ ก.พ. ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์งานผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดป่าสันติ ธรรม บ้านค้อพัฒนา ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 
๑๔.๓๐ น. พิธีตัดหวายลูกนิมิต สมมติสีมา โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมธัชมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำเภอร่องคำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระกิตติสารสุธี ทำหน้าที่ฝ่ายพิธีการในการทักนิมิต งาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขออนุโมทนาบุญบารมีโดยทั่วกัน
๑๒ ก.พ. ๑๙.๐๐ น. ร่วมประชุมเตรียมงานผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสว่างศรีคงคา ณ ศาลาการ เปรียญวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน
๑๔ ก.พ. ทำบุญครบรอบ ๑๘ ปีมมร.วศ.ก. พระสงฆ์สามเณร ๔๖ รูป รับทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญ พระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล และได้ร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวน ๗๙,๒๒๐ บาท
๑๙ ก.พ. ๐๗.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง นำโดยนายญาณพล ภูคะมา นายกเทศบาล ต.หนอง สรวง และนายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง
๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๗ ปี พระเดช พระคุณพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ณ วัดโสภณพัฒนาราม อ.สมเด็จ      
๑๓.๐๐ น. นำพระสงฆ์ ๔๐ รูป ร่วมลงอุโบสถ ฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระรังษี นาถสีโล ณ วัดสว่าง ศรีคงคา บ้านนาอวน เสร็จแล้วพักฉันน้ำปานะ
๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔๐ รูป ร่วมพิธีสวดถอนสีมาอุโบสถวัดสว่างศรีคงคา สวดโดยพระครูสุธีวรสาร จำนวน ๒๐ จบ
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป นำอุบาสกอุบาสิกาวัดหนองสวงทำวัตรเย็น เวียนเทียนรอบอุโบสถ เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น.
๒๑ ก.พ. ๐๗.๐๐ น. คุณแม่หนูพิน เศษโคตร พร้อมลูกหลาน ทำบุญครบ ๑๐๐ วัน อุทิศคุณพ่ออมร เศษโคตร ที่วัดหนองสวง
๑๐.๐๐ น. เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานมังคลาภิเษกเททองหล่อรูป เหมือนเจ้าเมืองเซียงโสม ที่แหล่มโนนวิเศษ สะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว และจัดทำเหรียญเจ้าเมืองเซีย งโสมรุ่นแรกด้วย...ขอให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ทุกประการเทอญ
๒๗ ก.พ. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รู ปเจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญขึ้นบ้านใหม่แม่สุนี สอนคำหาญ บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 05/04/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์