หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ธ.ค.

ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาหลักสูตรครู ๔ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ

๔ ธ.ค.

ร่วมประชุมเสวนาแนวปฏิบัติที่ดีทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๙ ธ.ค.

๑๙.๐๐ น. น้อมถวายสักการะและร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๘ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสารเมธี ณ ลานพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม

๑๐ ธ.ค.

๐๗.๐๐ น. เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๘ ปี ๔๘ พรรษา หลวงพ่อพระเทพสารเมธี นำคณะศรัทธาพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสามเณรประมาณร้อยรูป ณ บริเวณองค์ พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ เสร็จแล้วเมตตาให้คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้า กราบถวายมุทิตาสักการะตามลำดับ

๑๓-๑๕ ธ.ค.

พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพครูวิเชียร ศรีคงเพชร สิริอายุ ๕๘ ปี ที่บ้านหนองสรวง เลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๑ ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติภพอันอุดม.

๑๖ ธ.ค.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๒๑ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพครูวิเชียร ศรีคงเพชร สิริอายุ ๕๘ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง ขอดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิอันอุดม

๑๗ ธ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รู ปรับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารงานทำบุญเก็บอัฐิครูวิเชียร ศรีคงเพชร บ้านหนองสรวง ม. ๑

๑๘-๒๐ ธ.ค. ร่วมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรีที่วัดสระประสานสุข จ.อุบลราชธานี
๑๙ ธ.ค.

๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น ๑ มมร ศาลายา นครปฐม มี ๕ วาระ ว.๑ ประธานแจ้งให้ทราบ ๑ เรื่อง ว.๒.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ว.๓ สืบเรื่อง ๑ เรื่อง ว.๔ เพื่อทราบ ๓ ว.๕ เรื่อง พิจารณา ๒๕ เรื่อง

๒๒ ธ.ค.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๕ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน สวดโดย เจ้าอธิการพิทักษ์ รตินฺธโร จต.หนองบัว ธ. เสร็จแล้วประชุมหารือเรื่องการผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถด้วย ที่ประชุมมีมติกำหนดเอาวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และท่านพระอธิการภูวนา ยตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดป่าเทพญาณนิมิต (วัดป่าณ ศีลวันต์) ได้ถวายธรรมาสน์สำหรับนั่งสวดพระปาฏิ โมกข์ไว้ประจำอุโบสถวัดสว่างศรีคงคา ๑ ที่ ถวายธรรมาสน์เทศน์ไว้ประจำศาลาปัญโญภาส วัดหนองสวง ๑ ที่

๒๓ ธ.ค.

๑๓.๐ น. พระสงฆ์ ๗๘ รูป สวดแจง-รับทักษิณานุปทาน และร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระพุทธสาร คุณ (หลวงพ่อสุรเทพ ปสนฺนจิตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เมรุ ชั่วคราววัดใต้โพธิ์ค้ำ เมืองกาฬสินธุ์

๒๔ ธ.ค.

๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูพิลาสธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดริชแลนด์พุทธวนาราม เมืองริชแลนด์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมวัดหนองสวงและได้มอบทุนการศึกษาแด่สามเณรภานุวัฒน์ เถาพันธ์ ชั้น ม.1 สามเณรเสกสรร เงินขาว ชั้น ม. 2 ร.ร.ปริยัติสามัญวัดประชานิยม รูปละ 5,000 บาท และบำรุง การศึกษาวัดหนองสวง 5,000 บาท ขออนุโมทนาสาธุการในบุญบารมีและคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์จาก ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทั่วกัน

๒๕ ธ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญเปิดป้าย อาคารส่งเสริมกิจกรรมฯ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง อ.หนองกุงศรี

๒๖ ธ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญขึ้น บ้านใหม่แม่กรี ศรีบุญเรือง

๒๘ ธ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป มีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เป็นประธาน รับบิณฑบาต เจริญพระ พุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด ปุ๋ยตราปลานิลทอง
๑๕.๔๖ น. ยกพระพุทธบารมีขึ้นประดิษฐานไว้บนโต๊ะไม้ และบรรจุวัตถุมงคล เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ไว้ที่ชั้นสองศาลาปัญโญภาสเป็นการถาวร ๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์ ๓๖๔ รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๓ ปี พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) ณ ศาลาพระเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คณะศิษยานุศิษย์ได้ถวายพระพุทธรูปทองชมพูนุช ๑ องค์ เพื่อน้อมเป็นมุทิตา สักการะ โดยวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ได้แสดงโขน ชุดใหญ่ผู้แสดง จำนวน ๑๗๒ คน

๒๙ ธ.ค.

๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘๘๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๓ ปี พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง
๑๘.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นงานผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตวัดป่าช้างแก้ว บ้านคำปลาฝา โนนชัย ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหลวงพ่อพระครูกมลาสยคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญนำพระพุทธมนต์ ขออนุโมทนาบุญบารมีโดยทั่วกัน

๓๐ ธ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บ้านพ่อปี ม.๔ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสืบไป
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายวิชัย ปินะถา ได้รับฉายาว่า วรเปโม ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๓๑ ธ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบ้านนายเดือน พันธุ์บุปผา ม.๒ ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๑๘.๐๐ น.  พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พี่น้องชาวบ้านหนองสรวง ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ด้วยการทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิต และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

 

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 05/01/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์