หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ก.ย.

๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทผนังพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง มีผู้ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบสร้างพระมหาเจดีย์ในวันนี้ เป็นเงินสด จำนวน ๑๘๗,๖๘๗.๗๕ บาท เป็นทองคำ ๑ กิโลกรัม คิดเป็นเงิน ๑,๒๒๕,๙๕๓.๓๐ บาท รวมเงินและทองคำทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๑๓,๖๔๑.๐๕ บาท ขออนุโมทนาสาธุการในปัตตานุโมทนามัย อันเป็นบุญบารมีของทุกๆท่านเทอญ๓ ก.ย.  พุทธศาสนิกชน
อุบาสก อุบาสิกา ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ ภาคเช้า นายกญาณพล ภูคะมา นำบุคลากรเทศบาลตำบลหนองสรวงร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดหนองสวง

๙ ก.ย.

แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง จำนวน ๓๕๑ คน นำโดยนายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ (บุญข้าวประดับดิน) ณ วัดหนองสวง ขออนุโมทนาบุญบารมีกับทุกๆท่าน

๑๓ ก.ย.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๘ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพนางกรรณิกา ประสานเนตร ณ เมรุวัดหนองสวง 
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป สวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลอุทิศนางกรรณิกา ประสานเนตร ที่บ้านหนองสรวง ม.๑

๑๗ ก.ย.

วันนี้ท่านพระครูสิทธิวราคม, ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) นำคณะญาติธรรมแวะเยี่ยมชมบริเวณวัดและศาลาปัญโญภาสที่กำลังก่อสร้าง และร่วมเป็นเจ้าภาพกุฎีบูรพาจารย์ที่กำลังก่อสร้างเป็นกุฎีรับรองอาคันตุกะ...จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาสาธุการในบุญบารมี
๑๙ ก.ย.๐๘.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เข้าร่วมโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยพระเดชพระคุณพระเทพดิลก รองเจ้าคณะภาค ๙ ธ. เป็นประธาน

๒๐ ก.ย.

๐๙.๐๐ น. ร่วมงานเกษียณบุคลากร มมร ประจำปี ๒๕๖๑ "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา" จำนวน ๙ ท่าน ณ อาคารสุชีพปุญญานุภาพ
๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๒๒ ก.ย.

๑๓.๐๐ น. ซ้อมสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง ๒๐๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร

๒๔ ก.ย.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง ๓๘๔ คน ร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ในงานทำบุญวันพระ (บุญข้าวสาก) โดยการนำของนายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง นายญาณพล ภูคะมา นายกเทศบาลตำบลหนองสรวง
๑๙.๐๐-๒๒.๓๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ อบรมภาวนา แผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้สังคมโลกมี แต่ความสงบสุขร่มเย็นตลอดไป

๒๘ ก.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญถวายศาลาการเปรียญ เพื่อประโยชน์แก่การบำเพ็ญกุศล ณ ที่พักสงฆ์เทพพิทักษ์ (วัดโนนกกดู่) บ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง

๒๙ ก.ย.

๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วันและวางศิลาฤกษ์มณฑปบรรจุอัฐิบริขารหลวงพ่อพระครูพิจิตรสิทธิคุณ อดีตรองเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอไตร หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

๓๐ ก.ย.

๐๗.๐๐ น. คุณแม่สินธุ์ พุทธบุรี พร้อมคณะศรัทธาลูกหลานญาติพี่น้อง ทำบุญุทิศครบ ๑๐๐ วันบรรจุอัฐิพ่อบัวลิน พุทธบุรี และร่วมเป็นเจ้าภาพราวบันไดศาลาปัญโญภาส จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  ณ วัดหนองสวง ขออนุโมทนาบุญบารมีโดยทั่วกัน

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 11/11/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์