หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ส.ค.

๐๔.๐๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทคุณสถาพร ปัญญา ได้รับฉายาว่า สุปญฺโญ=ผู้มีปัญญาดี ณ อุโบสถวัดหนองสวง 

๓ ส.ค.

๐๙.๓๐ น. ท่าน ดร.รณชิต พุทธลา นายอำเภอหนองกุงศรี พร้อมคณะ ถวายเทียนพรรษาที่ วัดหนองสวง และนายญาณพล ภูคะมา ได้บริจาคหิน ๓-๔ ปรับปรุงบริเวณรอบศาลาหอฉัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญได้ประกอบศาสนกิจอย่างสะดวกสบาย

๘ ส.ค.

พระสงฆ์ ๓๙ รูป สวดมาติกาบังสุกุล งานฌาปนกิจศพคุณแม่เส คันธราช ณ เมรุวัดป่าสามัคคีธรรมท่านคันโท กาฬสินธุ์ มีท่านเจ้าคุณพระวินัยสาทร จจ.อุตรดิตถ์ ธ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำเภอ ท่าคันโท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

๑๐ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) คณะครู/นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม นำโดยนายวีระชัย มูลรัตน์ ผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร
สมาทานศีล ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน ๗ รูป รับประทานอาหารร่วมกันแบบ"ครอบครับอบอุ่นด้วยวันแม่" เสร็จแล้วทำพิธีถวายราชสักการะสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน จำนวน ๒๓๕ คน
๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ๙ ตำบล ๑๑๓ หมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี โดยมีท่าน ดร.รณชิต พุทธลา นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธาน

๑๑ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชน อุบาสกอุบาสิกา ชาวบ้านหนองสวง ร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล๕,๘ ในช่วงพรรษากาล
๑๒.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) จำนวน ๓๗ รูป และอุบาสกอุบาสิกา เจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๗ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ สสดโดยพระรังษี นาถสีโล ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๑๕ ส.ค.

๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๓ ปี ๕๓ พรรษา พระครูโสภณ วินัยวัฒน์ (หลวงพ่อเวิน) เจ้าอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ เจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธรรมยุต)
ณ ศาลาการเปรียญวัดบูรพาโคกเครือ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
๑๓.๐๐ น. บรรยายรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน สำหรับนักศึกษา ร.บ.(การปกครอง) ปี 1

๑๖ ส.ค.

เยี่ยมศพปลงธรรมสังเวชในการเวียนว่ายตายเกิดและร่วมทำบุญงานศพนายวราวุธ ภาษี ณ ศาลาปลงศพวัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ ผ้า ๑ ไตร ไทยธรรม ๓ ชุด เทียนใหญ่ ๑ คู่ ธูป ๑
มัด ปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท สุขิโต โหตุ.

๑๙ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีลเนื่องในวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง
๑๑.๐๐ น. คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาวัดป่าคัมภีรญาณานุสรณ์ บ้านดงบัง ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท ถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
๑๗.๐๐ น. ร่วมบำเพ็ญกุศลศพอุทิศส่วนกุศลแด่หลวงพ่อพระครูโอภาสสุทธิธรรม (ชาลี โอภาโส) วัดโนนสะอาดวารี บ้านขมิ้น ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด
๑๙.๐๐ น. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวราวุฒิ ภาษี ณ ศาลาสามัคคีปรีดาลัย วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์....

๒๐ ส.ค.

๑๖.๐๐ น. ร่วมงานฌาปนกิจศพนายวราวุฒิ ภาษี ครู ร.ร.ปริยัติสามัญวัดประชานิยม ณ เมรุวัด ประชานิยม โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ.
เป็นประธานสงฆ์

๒๑ ส.ค.

๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น. ประชุมเตรียมจัดทำโครงการต่าง ๆ ๕ โครงการ ณ ห้อง ๒๐๒ อาคารพระเทพสารเมธี มมร. วศ.ก.

๒๒ ส.ค.

 ๑๓.๐๐ น. ร่วมการประชุมคณะสงฆ์ระดับ จอ.,รจอ.,จต. และเลขานุการ ธ. ณ วัดประชานิยมเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีหลวงพ่อพระญาณรักขิต รจจ.กาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานที่ประชุม

๒๒-๒๔ ส.ค. 

 ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณยายใหม่ ภูนาเชียง สิริอายุ ๘๐ ปี ณ บ้านหนองสรวง หมู่ ๒ "การมีสติอยู่กับความตาย ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาณ"

๒๔ ส.ค.

ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ห้องศูนย์ภาษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่าง ๒๓-๒๔ ส.ค.๖๑

๒๕ ส.ค.

๐๙.๓๐ น. พิธีไหว้ครู รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มมร. วศ.ก. โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธี
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพคุณยายใหม่ ภูนาเชียง อายุ ๘๐ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง 
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์เย็นงานบำเพ็ญกุศลศพคุณยายใหม่ ภูนาเชียง ที่บ้านหนองสรวง ม.๒

๒๖ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวงร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๖ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยพระวีระยุทธและคณะศรัทธาแม่พันธ์นี ภูคะมา เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ
๑๘.๐๐ พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป สวดพระพุทธมนต์เย็นอุทิศแม่ใหม่ ภูนาเชียง
๑๙.๐๐-๒๒.๓๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ อบรมจิตภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตที่ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง

๒๙ ส.ค.

โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยศาสนศาสนตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๓๐ ส.ค.

๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรโครงการอบรมเสริมสร้างบทบาทหน้าที่พระวินยาธิการคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ วัดกลาง พระอารามหลวง เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีหลวงพ่อพระสุนทรธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิด และหลวงพ่อพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานปิดโครงการ ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง ถือว่าเป็นภาพแห่งความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสงฆ์กาฬสินธุ์อย่างยอดเยี่ยม

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 11/11/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์