หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒ มิ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบุญเบิกบ้านทั้งสี่หมู่บ้าน ณ ศาลากลางบ้านหนองสรวง หมู่ ๔ พอทำบุญเบิกบ้านเสร็จฝนก็มาตามคำขอ
๑๓.๐๐ น. ร่วมพิธี ประชุมเพลิงศพพระครูพิจิตรสิทธิคุณ (ศรเสริฐ อิสฺสโร) จัดแบบเรียบง่ายได้บุญ (อิ่มใจ) ได้กุศล (เห็น ความจริง) แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชปริยัติโสภณ จจ.ขอนแก่น และพระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดแจง บังสุกุล เคลื่อนศพ ทอดผ้าไตร ประชุมเพลิง...ขออนุโมทนาบุญบารมีและน้อมส่งดวง วิญญาณของท่านพระครู..สู่สุคติภพถูมิอันอุดม และคุณแม่อรุณ ศิลาพัฒน์ พร้อมครอบครัวเป็น เจ้าภาพโรงทานมะม่วงมหาชนในกาลนี้ด้วย
๑๗.๐๐ น. สวดมนต์ที่วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง พระพุทธ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรา พระธรรม เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรา

๓ มิ.ย.

๑๔.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา และสวดมาติกาบังสุกุล งานประชุมเพลิงศพคุณแม่ชาดี สิริเคน ณ วัดป่าโคกสมบูรณ์ ชุมชนหัวคู เมืองกาฬสินธุ์

๔ มิ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันเช้า งานทำบุญขึ้นบ้าน ใหม่นางพิมลลักษณ์ (ตี้) อุตรดิษฐ์ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๐ ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญ
๑๓.๐๐ น. ประชุมบุคลากรเตรียมรับการประเมินตามมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตาม สภาพจริงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์จากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตฯ ในวันที่ ๘ มิถุนายนศกนี้

๗ มิ.ย.

๑๗.๓๐ น. มอบตราตั้งเจ้าคณะตำบลหนองสรวง (ธรรมยุต) แด่พระครูสันติธรรมคุณ ตราตั้ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองสรวง (ธรรมยุต) แด่พระวีระกานต์ ฐานกโร และตราตั้งเลขานุการเจ้า คณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) แด่พระภาณุพงศ์ มหชฺฌาสโย ขอให้เจริญรุ่งเรืองใน พระพุทธศาสนาสืบไป...

๘ มิ.ย.

๐๘.๓๐-๑๔.๔๐ น. รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ (หลักสูตร ๕ ปี) การสอนภาษาไทย, การสอน พระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ, รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี , รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ , ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ อนุกรรมการ, ผ.อ.กรรณิการ์ บารมี อนุกรรมการและเลขานุการ และน.ส.ชฬภัสร ภุฑร นักวิชาการ

๑๔ มิ.ย.

๐๙.๐๐ น. ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ด้านการบินในสหรัฐอเมริกา Museum of Flight พิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ Boeing Field ทางทิศเหนือของสนามบินนานาชาติ Sea-tac ซึ่งเป็นสถานที่จัด แสดงประวัติศาสตร์ด้านการบินตลอดทั้งการแสดงสิ่งต่างๆ เริ่มจากการทดลองกับปีกของพี่น้อง ตระกูลไรท์ (Wright brothers) ตลอดถึงการสำรวจอวกาศ
๑๔.๓๐ น. เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินของบริษัท โบอิ้ง ที่ทุกประเทศทั่วโลกสั่งซื้อเพื่อทำการบิน ชมขั้นตอนการผลิตโบอิ้ง 747-400 ที่กำลังประกอบจำนวน ๓ ลำ ปัจจุบันนิยมใช้เป็นเครื่อง Cargo ส่งสินค้าระหว่างประเทศ 777-300ER เป็นเครื่องบินพิสัยไกลที่สุดมนโลก ขนาด 348 ที่นั่ง (เราไปซี แอตเทิลด้วยเครื่องรุ่นนี้) 767 ขนาด 214 ที่นั่ง 787-8,787-9 ดรีมไลเนอร์ ขนาด 264 และ 298 ที่ นั่ง ซึ่งเป็นเครื่องพิสัยไกลและประหยัดเชื้อเพลิง รุ่นล่าสุดของโบอิ้ง ที่เมืองนี้ผลิตได้เดือนละ 16

๑๕ มิ.ย.

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดถอนสีมาอุโบสถวัดพุทธางกูร เมืองโอลิมเปีย รัฐวอชิงตัน พระร่วมพิธี ๙๖ รูป สวดจำนวน ๒๑ จบ
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. คณะสงฆ์พระธรรมทูตสมัชชาสงฆ์ประมาณ ๑๐๖ รูป โดยมีพระธรรมเมธาจารย์ เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์ที่หน้าตึกรัฐสภา แคปปิตอล โอลิมเปีย มลรัฐวอชิงตัน เพื่อความสุข สงบร่มเย็นของมวลมนุษยชาติทั่วโลกและเพื่อคววามเจริญรุ่งเรืองของพี่น้องชาวอเมริกัน และถือว่า เป็นการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย.

๑๖ มิ.ย.

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๓๓ รูป ร่วมประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ ณ วัดพุทธางกูร เมืองโอลิมเปีย รัฐวอชิงตัน โดยมีพระเทพโมลี ผู้แทนพระเดชพระคุณ พระพรหมุนี เป็นประธานที่ประชุม พระเทพกิตติวิมล กล่าวต้อนรับในนามคณะสงฆ์อเมริกา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (The Executive County) กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระ...

๑๗ มิ.ย.

๑๒.๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก..ร่วมพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดพุทธางกูร เมือง โอลิมเปีย มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

๑๘ มิ.ย.

๑๘.๐๐ น. เตรียมเดินทางกลับมาตุภูมิประเทศไทย กราบขอบพระคุณพระวิบูลธรรมวิเทศ (บุญเลี้ยง ปุญฺญลกฺขิโต) เจ้าอาวาสวัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ที่ให้การ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ขอขอบคุณพระครูพิลาสธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดริช แลนด์พุทธวนาราม ท่านอาจารย์พระมหาประมวล ปิยธมฺโม ท่านอาจารย์พระมหาชัยวัฒน์ มุนิวํโส ที่ ให้การต้อนรับตั้งแต่ลงจากเครื่องบินที่สนามบิน Seattle ตลอดทั้งการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตลอดทั้งคณะศรัทธาญาติโยมที่ให้ความอุปถัมภ์ภัตตาหารเช้า เพล ขอขอบคุณท่านพระครูวิเทศ ธรรมปภา เจ้าอาวาสวัดพุทธางกูร เมืองโอลิมเปีย มลรัฐวอชิงตัน เจ้าภาพจัดการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

๒๑ มิ.ย.

๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ว.๑ ประธานแจ้งให้ทราบ ๓ เรื่อง ว.๒ รับรอง รายงานการประชุม ว.๓ สืบเนื่อง ๑ เรื่อง ว.๔ รับทราบ ๔ เรื่อง ว.๕ พิจารณา ๓๐ เรื่อง โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการสภาวิชาการ ผู้ดำเนินการประชุม

๒๒ มิ.ย.

ให้การบรรพชาอุปสมบทนายกฤษณะ ราชบัณฑิต ณ อุโบสถวัดหนองสวง ได้รับฉายาว่า อนาลโย และพำนักปฏิบัติธรรมที่วัดโสกเสน่หา ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๒๓ มิ.ย.

๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทโฟมกรีตช่องระหว่างเปลือกพระเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้าน ดงเมือง โดยมีหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน มีผู้ร่วมสมทบสร้างเจดีย์ จำนวน ๑๗๖,๘๑๘

๒๔ มิ.ย.

๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพนายบัวลินทร์ พุทธบุรี รองนายก เทศบาลตำบลหนองสรวง ณ บ้านหนองสรวง ม.๔ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ บ้านเมืองและลูกๆ ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิอันอุดม...

๒๕ มิ.ย.

๐๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับและให้แนวคิดพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเฉพาะที่สมัครใหม่ จำนวน ๓๐ รูป ที่เข้าอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ โรงแรมริมปาว เมืองกาฬสินธุ์ ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป สวดมาติกาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพนายบัวลินทร์ พุทธบุรี ณ เมรุวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิอันอุดม...
๑๖.๓๐ น. มอบใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ แด่พระไพศาล องฺควโร อายุ ๓๖ พรรษา ๑๔ ขอให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศานาสืบไป

๒๕,๒๖,๒๗ มิ.ย.  

๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป สวดพระพุทธมนต์เย็น ๓ คืน งานอุทิศส่วนกุศลพ่อบัวลินทร์ พุทธบุรี

๒๕-๒๖ มิ.ย.

๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริมปาว เมืองกาฬสินธุ์ จัด โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรต์กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับความ เมตตาจากพระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน มมร เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทภาระหน้าที่ของพระสงฆ์ ในฐานะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒๗ มิ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าอุทิศพ่อบิลินทร์ พุทธบุรี ณ บ้านหนองสรวง
๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. จำนวน ๒๕๔ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระครูวิ สุทธิธรรมจารี เจ้าอาวาสวัดหนองคอนสวรรค์ ตรวจทานโดยครูสุธีวรสาร และสวดสอนสีมา โดย พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ณ วัดป่านาสีนวล ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์

๒๘ มิ.ย.

๑๓.๐๐ น. ขอเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่ได้เข้าช่วยเหลือ "โค้ชและเด็กนักฟุตบอล ๑๓ ชีวิต" ที่ยังคงสูญหายอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยคณะจารย์ที่เป็น พระสงฆ์นำโดยพระครูสุธีวรสาร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำสวดอิติปิโส..มงคลจักรวาฬน้อย คณาจารย์บุคลากรที่เป็น คฤหัสถ์ทุกท่านได้อธิษฐานจิต เพื่อให้โค้ช+เด็กนักฟุตบอล ๑๓ คน กลับออกมาอย่างปลอดภัยและ เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนทุกฝ่าย... เสร็จแล้วได้ดำเนินการประชุมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามลำดับต่อไป

๒๙ มิ.ย.

๑๗.๐๔ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทสามเณรปิติภัทร โนนศรี ได้รับฉายาว่า ปิติภทฺโท นายอรรถพล โพธิ์ศรี ได้รับฉายาว่า ขนฺติพโล ณ อุโบสถวัดหนองสวง และพำนักปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ ต.หนองหิน

๓๐ มิ.ย.

๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๕๘ รูป รับทักษิณานุปทาน ฉันภัตตาหารเพล ในการบำเพ็ญกุศลฉลองอายุ วัฒนมงคล ๙๔ ปี พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น เสร็จแล้ว พระสงฆ์ ๑๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุม ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่ วัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สาธุ ขอพระเดชพระคุณมีอายุ ยืนยาว สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 03/07/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์