หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ มี.ค. ๐๗.๓๐ น. เช้าถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป และถวายถ้วยชามจำนวน ๕,๔๐๐ ใบ กลางวันญาติโยมเตรียมน้ำอ้อยสด มื่อแล้งกับมื่ออื่น "การสั่งสมบุญนำสุขมาให้"
๑๖.๐๐ น. แห่พระอุปคุต เชิญพระเวสเข้าเมือง ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๓๔ รูป เจริญพระพุทธ มนต์ และทักษิณานุปทานอุทิศบุพการี เจ้ากรรมนายเวร และเปตาชนทั้งหลาย๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พระสงฆ์ ๓๖ รูป สามเณร ๖ รูป รวม ๔๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญเทศน์ มหาชาติชาดกประจำปี ทำบุญอายุครับ ๕๑ ปี และเจริญชัยมงคลคาถา แสดงมุทิตาจิตแด่พระครู สันติธรรมคุณ (สมาน สนฺตมโน) ที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณสักดิ์ใหม่ จร.จท. และพระครูสุวรรณ ธรรมโชติ (ทองอุ่น กาญฺจโน) ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ จร.ชอ.ณ วัดหนองสวง ต.หนอง สรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และขออนุโมทนาขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่อวยพรครบรอบวันเกิด ตลอดทั้งร่วมทำบุญโดยทั่วกัน
๓ มี.ค. ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต สวดถวายพรพระ ฉันภัตตาหารเช้า งานต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศท่านพระ ครูวรจิตตานุรักษ์ (สงวน) เลื่อนเป็น ทจอ. และพระครูปัญญารัตนาภรณ์ (วิรัตน์) ตั้งใหม่เป็น จร.ชอ. ณ วัดป่าไม้แดง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และขออนุโมทนาขอบคุณท่าน ดร.พระฌานิพิทย์ อินฺทจารี แสดงมุทิตาจิตครบรอบวันเกิด
๔ มี.ค. ๑๒.๓๐ น. บรรยายรายวิชาทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน และรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบิณฑิต ศึกษา (ศษ.ม.) ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๔ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายธนินท์ ภูพันนา ได้รับฉายา ว่า สทฺธาทิโก นายสำรวย ภูนาโคก ได้รับฉายาว่า จิตฺตสํวโร และนายนิพนธ์ ภูพันนา ได้รับฉายาว่า ฐานงฺกโร ขอให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาตลอดไป
๖ มี.ค. ๑๕.๐๐ น. ประชุมแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ "วิชาการเลิศ วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำพุทธศาสน์"
๗-๘ มี.ค. ขออนุโมทนาขอบคุณท่านพระอาจารย์พูนพล ท่านพระอาจารย์มหาถวิล ท่านอาจารย์ทองเส็ง คุณโยมนีน่า แดง คุณชาญชัย คุณต้อย คุณหนิง ละคุณปรีชาที่ได้นำผ้าป่าจากสหรัฐอเมริกา มา ถวายเพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดหนองสวง จำนวน ๓,๒๐๐ ดอลลาร์ และ ๑,๐๒๐ บาท ขออานิสงส์แห่งบุญบารมีนี้ จงดลบันดาลให้ครูบาอาจารย์และคุณโยมนีน่าพร้อมคณะมีแต่ความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการเทอญ พร้อมกันนี้ได้น้อมถวายพระพุทธรูปสัมฤทธิ์หน้าตัก
๙ นิ้ว น้ำหนัง ๓๕.๕ กก. ๑ องค์ แด่พระมหาถวิล เพื่อไปประดิษฐานที่วัดป่าไทยถาวรอัลบานี่ นิวยอร์ก Wat Pa Thai Thavorn Albany N.Y เพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป
๙-๑๐ มี.ค. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระจริยานิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๐ รูป ณ วัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๑๐ มี.ค. ๑๐.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล ถวายพระพุทธรูปหน้าจัก ๙ นิ่ว น้ำหนัก ๓๘ กก. เนื่องในงานฉลอง ใบประกาศตั้งวัดและตราตั้งเข้าอาวาส วัดป่าเหล่าใหญ่ บ้านเหล่าใหญ่ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๑๗.๕๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายโยธิน นามรัตน์ และนายอุเทน มุลตรีบุตร เสร็จแล้วอยู่พำนักวัดอรุณเรืองศรี บ้านโคกใหญ่ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๑๑ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. เทศน์สังกาด รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าวัดป่ามัชฌิมวาส งานบุญพระเวสสันดรชาดก ว่าด้วยทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี
๑๗.๔๕ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายอนันต์ ครองยุทธ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่สามเณรอัฐชัย บุตรคำ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ พรุ่งนี้บรรจุอัฐิที่วัดป่าสนามชัย
๑๒ มี.ค. ๐๗.๓๐ น. คณะลูกหลานทำบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศพ่อประสงค์ ศรีนวล ณ ศาลาหอฉันวัดหนองสวง ร่วมทำบุญสมบทสร้างศาลาปัญโญภาส จำนวน ๖,๕๐๐ บาท และทำบุญบรรจุอัฐิสามเณรอัฐชัย บุตรคำ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รวม ๘,๕๐๐ บาท
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๒ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดหนองสวง สวดโดยพระครูสุนทรศาสนกิจ เจ้าคณะตำบลหนองสรวง ธ. เสร็จแล้วคณะทายก ทายิกาวัดอรุณเรื่องศรี ตั้งขบวนแห่สัญญาบัตร พัดยศ พระครูสุวรรณธรรมโชติ (ทองอุ่น กาญฺจโน) จร.ชอ.
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานฉลองสมศศักดิ์ พัดยศ พระครูสุสรรณ ธรรมโชติ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดอรุณเรืองศรี และมีพี่น้องชาวมาเลเซียมาร่วมทำบุญด้วย จำนวน ๑๓ คน
๑๓ มี.ค. ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้างานฉลองพัดยศ พระครูสุวรรณธรรมโชติ วัดอรุณเรืองศรี บ้านโคกใหญ่
๐๙.๓๐ น. เปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตใหม่ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียน หนองสวงวิทยาคมระดับ ป.๔-ม.๓ จำนวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดหนองสวง
๑๕ มี.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานบุญพระเวสวัดป่าสนามชัย เสร็จแล้วเป็น ประธานมอบเกียรติบัตรปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตใหม่ นักเรียนโรงเรียนหนองสวง วิทยาคม ณ วัดหนองสวง
๑๖ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน และแจ้งให้ที่ประได้รับทราบว่า สมเด็จพระ อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย จะเสด็จประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มมร ศาลายา นครปฐม สำหรับบัณฑิตที่จะได้เข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ จะต้องได้รับอนุมัติจบปริญญาก่อนเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น
๑๗ มี.ค. ๑๐.๐๐ น. ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี มมร. วศ.ก.
๑๘ มี.ค. ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบท นาค ๓ นาค และเราเป็นเจ้าภาพสร้างพระ อริยสาวก พระสารีบุตรเถระ พระโมคคัลลานะเถระ ๒ องค์ สร้างด้วยหินทราย ขนาดฐาน ๘๐x๘๐ ซม. องค์พระกว้าง ๖๐ ซม. สูง ๑๑๐ ซม. ในราคามทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๑๙ มี.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๕ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศพ่อชา แม่พรมมา นายหนูพิน ทานา ฤทธิ์ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอุทิศพ่อชา แม่พรมมา นายหนูพิน ทานา ฤทธิ์ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพพ่อเจียน พรมคำมูล บ้านหนองสรวง ม.๒
๒๒ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพพ่อใหญ่เจียง พรมคำมูล อายุ ๙๖ ปี ๑ เดือน ๑๑ วัน ณ เมรุวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๘.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลอุทิศพ่อเจียง พรมคำมูล บนองสรวง ม.๒
๒๓ มี.ค. ๐๖.๐๐ น. เก็บอัฐิพ่อเจียง พรมคำมูล ณ เมรวัดหนองสวง
๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศพ่อเจียง พรมคำมูล
๑๓.๓๐ น. บรรยายพิเศษโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ห้องประชุมสุธาสินี ศีลคุณนากร มมร.วศ.ก.
๑๕.๐๐ น. รับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มมร
๒๔ มี.ค. ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ระดับเจ้าคณะอำเภอภาค ๘-๙ (ธ) จำนวน ๑๐๕ รูป ฉันภัตตาหารเพล รับทักษิณานุปทานงานทำบุญครบ ๑๐๐ วัน อุทิศถวายพระเดชพระคุณพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่ จันทร์ศรี จนฺททีโป) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
๒๕ มี.ค. ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบท นายมงคล โนนหมอ ได้รับฉายาว่า อติมงฺคโล ณ อุโบสถวัดหนองสวง เสร็จแล้วจำวัดที่วัดป่าหนองศิลาราม บ้านหนองหิน ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๗ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๑ รูป ฟังสวดอัพภาน เสร็จแล้วร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระวิวัฒน์ วิวฑฺฒธมฺโม ๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์ในวัดร่วมปูพื้นหินทรายหน้าอุโบสถ
๒๙ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. ขออนุโมทนาสาธุการในบุญบารมีของนายครองศิลป์ และนางรัศมี ธารสมบัติ ที่ได้บริจาค เงินสมทบกอนทุนพัฒนางานวิจัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท ขออานิสงส์อันเกิดแต่ทานนี้จงดลบันดาลในท่านและครับครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ จะทำการสิ่งให้ ขอให้ได้ผลดีเหนือความคาดหมายทุกประการเทอญ.
๓๐ มี.ค. ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายกฤษฎา ศรีพันธ์ บ้านคำโอง ฉายา สิริธโร นายปฏิภาณ รักสุทธี ฉายา ฐานุตฺตโม บ้านหนองสรวง ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่แม่สมัย พันธุ์บุบผา ณ บ้านคำโอง
๓๑ มี.ค. ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่อแพง เหล่าแสง อายุ ๘๓ ปี ณ บ้านหนองสรวง ม.๒

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 07/04/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์