หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ก.พ. ๑๐.๐๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามมร.วศ.ก.
๑๒.๐๐ น. ขออนุโมทนาสาธุท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อดินถมที่แห่งใหม่ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร คือคุณรัศมี แสนอุบล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท คุณจุฑาภรณ์ อุดรรักษ์ จำนวน ๕๐๐ บาท รวม ๑,๕๐๐ บาท
๒ ก.พ. ๑๖.๐๐ น. ร่วมงานประชุมเพลิงศพคุณยายทุเรียน ภูจีระ ณ เมรวุดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
๑๗.๐๐ น. บวชนาคฉลอง ณ อุโบสถวัดหนองสวง เสร็จแล้วไปอยู่วัดหนองศิลาราม บ้านหนองหิน
๓. ก.พ. ๐๙.๓๐ น. ประชุมซักซ้อมเตรียมการประเมินระดับวิทยาลัย ณ อาคารพระเทพสารเมธี R 206
๔ ก.พ. ๐๖.๐๐ น. เดินทางไปลอยอังคารคุณยายทุเรียน ภูจีระ ที่แม่น้ำโขง และฉันภัตตาหารเพลมุกดาหาร
๑๔.๓๐ น. นำคณะลูกหลายคุณยายทุเรียนแวะทำบุญที่วัดป่าราชพฤกษ์ อ.กุฉินารายณ์
๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายวสันต์ มโนเอื้อ ณ วัดหนองสวง
๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่เจ้าคุณพระอริยเวที (หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล) วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
๕ ก.พ. ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าที่วัดป่าราชพฤษ์ และให้การบรรพชาอุปสมบท ๓ นาค
๑๔.๐๐ น. รับทักษิณานุปทานงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระเทพสุทธิโมลี (หลวงพ่อสมพงษ์ ขนฺติโก) วัดพุทโธธัมมธโร (ภูด่านแต้) อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
๖ ก.พ. ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ประชุมเตรียมแผนพัฒนาวิทยาลัย โดยมี ดร.วสิฐภัทร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพแม่แถว พรมคำมูล บ้านหนองสรวง ม.๒
๘ ก.พ. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป สวดมาติกาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพแม่แถว พรมคำมูล ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์เย็น บ้านแม่แถว พรมคำมูล หนองสรวง ม.๒
๙ ก.พ. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอุทิศแม่แถว พรมคำมูล
๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพ แม่อุดม สามาสา บ้านหนองสรวง ม.๑๐
๑๐ ก.พ. ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ฉันภัตตาหารเพล งานอายุวัฒนมงคลพระญาณรักขิต (หลวงพ่อแผน โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ครบ ๖๕ ปี และประชุมหารือกิจการณ์คณะสงฆ์เพื่อเตรียมการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี ๒๕๖๐ ณ วัดโสภณพัฒนาราม ต.มหาชัย อ.สมเด็จ ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพ แม่อุดม สามาสา บ้านหนองสรวง ม.๑๐
๑๑ ก.พ. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๕ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตหารเช้า พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง นำโดยกำนันพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาภาคเช้า สมาทานศีล ๕ ถวายทาน ฟังเทศน์และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และบรรจุอัฐิแม่แปลง ลาภูธร
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๒ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง และได้แจ้งให้คณะสงฆ์ทราบและถือปฏิบัติประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย
ประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้วัดย่ำระฆังและประชุมเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๘.๐๐ น. ภาคค่ำ ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เดินจงกรม เวียนเทียนรอบอุโบสถ ทำวัตรเย็นเจริญพระพุทธมนต์ สวดอิติปิ โส ๑๐๘ จบ ขออนุโมทนาบุญพระสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง "ละชั่ว ทำดี ชีวีมีสุข"
๑๒ ก.พ. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๕ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพแม่อุดม สามาสาอายุ ๗๕ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไปพระสงฆ์ ๑๒ รูป และพุทธศาสนิกชน จำนวน ๙๓ คน ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวงต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี เนื่องจากประชาชนจำนวนมากจึงได้ประกอบพิธีที่ศาลาการเปรียญ
๑๓ ก.พ. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า อุทิศแม่อุดม สามาสา ที่บ้านหนองสรวง ม. ๑๐ และบรรจุอัฐิเข้ากำแพง ณ วัดหนองสวง
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพพ่อวีระ ยานสุวรรณ์ อายุ ๖๗ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์งานทำบุญอุทิศพ่อวีระ ยานสุวรรณ์ ณ บ้านหนองสรวง ม. ๑
๑๔ ก.พ. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอุทิศพ่อวีระ ยานสุวรรณ์ ณ บ้านหนองสรวง ม. ๑
๐๙.๐๐ น. ทำบุญครบรอบ ๑๖ ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิธีมอบเกียรติบัตรแด่คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและสื่อมวลชนดีเด่น จำนวน ๒๑ ท่าน มอบทุนการศึกษาของท่านพระมหากฤษณะ จำนวน ๒๘ ทุน พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นประธาน
๑๓.๐๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ ห้อง ๒๐๒ และน้องธารธรรม อานินจา กับคุณย่า เข้าถวายกระเช้าเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
๑๔.๓๐ น. กราบถวายสักการะพระโพธิญาณมุนี เนื่องในการทำบุญครบรอบ ๑๖ ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังโอวาท
๑๕ ก.พ. ๑๒.๓๐ น.ร่วมประชุมเตรียมการเพื่อถวายการต้อนรับคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ในเขต ภาค ๙ ธ.จังหวัดกาฬสินธุ์ และเยี่ยมชมวัดโสภณพัฒนาราม ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระญาณรักขิต เป็นประธานที่ประชุม
๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนางานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สะอาด รัตนโรจนฤทธิ์ อายุ ๘๒ ปี โยมมารดาหลวงพ่อบุญรุ่ง กตปุญฺโญ ณ วัดป่าคำเหมือดแก้ว ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
๑๖ ก.พ. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ห้อง ๕๐๑ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๑๗ ก.พ. ๐๙.๐๐ น. รายงานการตรวจการณ์คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นวันที่ ๒ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.ยางตลาด อ.ฆ้องชัย อ.สมเด็จ อ.ห้วยเม็ก อ.หนองกุงศรี อ.ท่าคันโท และ อ.คำม่วง ธ. โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลกวี จจ.ชุมพร ธ. วัดโพธิการาม เป็นประธานกรรมการคณะตรวจการณ์
๑๘ ก.พ. ๐๙.๐๐ น. สอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายพงษ์ศักดิ์ สินสุวงศวัฒน์ ได้รับฉายาสุภทฺโท และนายสุทิน เบี้ยกระโทก ได้รับฉายา อนุตฺตโร ณ พัทธสีมาวัดหนองสวง จ.กาฬสินธุ์
๑๙ ก.พ. ๐๗.๐๐ น. เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง และฉันเพลที่วัดโพธิ์ชุมวนาราม อ.เพ็ญ เสร็จแล้วไปกราบหลวงปู่พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง หนองคาย ช่วงค่ำ เข้ากราบพระเดชพระคุณพระเทพมงคลนายก และเวลา ๑๙.๐๐ น. ในนามศิษย์เก่าวัดโพธิสมภรณ์ ทุกรุ่นทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระเดชพระคุณพระอุดมญาณโมลี(หลวงปู่จันทร์ศรี) ณ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ยอดปัจจัยในการทำบุญคั้งนี้ จำนวน ๑๖๒,๐๕๗ บาทและขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ได้ถวายยอดพระมหาเจดีย์วัดโพธิสมภรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเจดีย์ที่วัดหนองสวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ ต่อไป
๒๒ ก.พ. ๑๕.๐๐ น. ประชุมงานนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี ๕ วาระ
๑) ประธานแจ้งเพื่อทราบ ๓ เรื่อง ๒) รับรองรายงานการประชุม ไม่มี ๓) เสนอเพื่อทราบ ๓ เรื่อง ๔) พิจารณา ๑ เรื่อง ..
๒๓ ก.พ. ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลับ ทุกวิทยาเขตวิทยาลัย นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดี เข้าเฝ้าน้อมกราบถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
๒๔ ก.พ. ๑๓.๐๐ น. ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ มมร.วศ.ก.
๑๗.๐๐ น. เข้ากราบพระโพธิญาณมุนี เพื่อให้ท่านได้แผ่เมตตาอธิษฐานจิตพระผง เพื่อแจกพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทำบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดหนองสวง ในวันที่ ๒ มี.ค.
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปให้การบรรพชาอุปสมบทนายเอกชัย ชัยพิมูล ได้รับฉาวา จิตฺตกาโรและนายทิวา สีทานัง ได้รับฉายา อุตฺตโร ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๒๕ ก.พ. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๖ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดหนองสวง สวดพระปาฏิโมกข์โดยพระสด ปญฺญาวโร วัดป่าอรัญญิกาวาส และได้ถวายปัจจัยบูชาพระปาฏิโมกข์ ๑,๐๐๐ บาท
๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตในการเทคานพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมืง) ได้พาขึ้นกระเช้านำชมพระมหาเจดีย์ มุมสูงจากพื้นดินประมาณ ๕๐ เมตร โดยรอบพระมหาเจดีย์
๒๖ ก.พ. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า และรับการถวายวัจจะกุฎี จำนวน ๔ ห้อง ค่าก่อสร้างเจ็ดหมื่นกว่าบาท ที่คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวบ้านนาบง ทำบุญอุทิศถวายพระครูสิทธิธรรมสาร (หลวงปู่ทองจันทร์) ณ วัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพพ่อทองปาน ศรีบุญเรือง อายุ ๗๒ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง
๒๗ ก.พ. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญตักบาตรเก็บอัฐิพ่อทองปานศรีบุญเรือง ณ ม.๔ บ้านหนองสรวง
๑๗.๐๐ น. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี สหธรรมิกที่เคยอยู่ร่วมกันสมัยเป็นสามเณรที่วัดบุญญานุสรณ์ ได้แผ่เมตตาปลุกเษกดวงฤกษ์และพระผงสำหรับเป็นที่ระลึกศิษยานุศิษย์ในงานวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๘ ก.พ. ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เมตตามอบไทยธรรม จำนวน ๕๑ ชุด ปัจจัยจำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท เพื่อร่วมทำบุญครบรอบวันเกิด ๕๑ ปี ณ วัดหนองสวง ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ในทานบารมีครั้งนี้

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 13/03/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์