หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ม.ค. ๐๗.๓๐ น ประชาชนจำนวน ๑๘๔ คน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ ถวายภัตตาหารเช้า บายศรีสู่ขวัญวันต้อนรับปีใหม่ รับของขวัญปีใหม่โดยทั่วหน้า ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง
๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระครูสิทธิธรรมสาร (หลวงปู่ทองจันทร์ หนฺตาสโว) วันแรก ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธเย็นเนื่องในวันขึ้นปีใหม่บ้านพ่อเหมียน จันทร์รอด หนองสรวง หมู่ที่ ๔
๒ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป รับบิณฑบาตฉันเช้าเนื่องในการทำบุญรับโชคปีใหม่บ้านพ่อเหมียน จันทร์รอด หนองสรวง หมู่ที่ ๔
๑๓.๐๐ น. ประชุมเพลิงศพพ่อใบ มีชัย สิริอายุ ๘๕ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖ รูป สวดพระพุทธมนต์เย็นบ้านแม่เบ็น มีชัย หนองสรวง หมู่ที่ ๑
๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานขึ้นบ้านใหม่ บ้านแม่บานเย็น ด้วงโพธิ์ หนองสรวง หมู่ที่ ๔
๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระครูปัญญาวราวุธ (หนูพลอย) และเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอุโบสถวัดดอนประชาอุทิศ บ้านต้น เมืองกาฬสินธุ์
๓ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป รับบิณฑบาตฉันเช้างานขึ้นบ้านใหม่แม่บัวบาน ด้วงโพธิ์ หนองสรวง หมู่ที่ ๔
๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระครูสิทธิธรรมสาร (หลวงปู่ทองจันทร์ หนฺตาสโว) ณ วัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง มีผู้ร่วมบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒๓,๖๓๐ บาท รวม ๓ วัน มีผู้ร่วมทำบุญจำนวน ๔๔,๑๓๑ บาท
๔ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ดาบตำรวจสุบรรณ อินทเสาร์ หนองสรวง หมู่ที่ ๒
๕ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอุทิศพ่อใบ มีชัย คณะศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศพพระครูสิทิธรรมสาร จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์ธรรมยุตในเขตอำเภอหนองกุงศรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ฐกุศลศพพระครูสิทธิธรรมสาร จำนวน ๑๔,๘๐๐ บาท คณะศรัทธาชาวบ้านหนองสรวง หมูที่ ๑,๒,๔,๑๐ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๘,๐๗๙ บาท ร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๗๙ บาท
๖ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. คณะศรัทธาลูกหลานทำบุญอุทิศพ่อพา แม่หนู ยานผาดที่วัดศาลาหอฉันวัดหนองสวง
๑๑.๐๐ น. เยี่ยมอาจารย์บุญเลิศ บุญไชยโย ที่ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
๗ ม.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้าบ้านพ่ออำพร ทิโภคา หนองสรวง ม. ๑
๑๓.๐๐ น. งานประชุมเพลิงศพพระครูสิทธิธรรมสาร (ทองจันทร์ หนฺตาสโว) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญิกาวาส สิริอายุ ๘๔ ปี ๓๐ พรรษา ณ วัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูสุธีวรสาร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี ธ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูสิทธิวราคม วัดเวฬุวัน เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ธ. เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา มีพระภิกษุสามเณรสวดมาติกาบังสุกุล จำนวน ๕๖ รูป ประชาชนร่วมในพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน
๘ ม.ค. ๐๗.๐๐ น. พิธีสามหาบเก็บอัฐิ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าอุทิศส่วนกุศลแด่พระครูสิทธิธรรมสาร ณ วัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง ขออนุโมทนาบุญกับหมู่คณะสหธรรมิก และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๑๔.๐๐ น. ประชุมเตรียมการจัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑๐๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ มกราคม มีผู้สมัครในการอุปสมบทจำนวน ๑๕๐ คน ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีเป็นประธานที่ประชุม
๑๒ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญบวชนายจำลอง แดงวันศรีที่บ้านพ่อพันธ์ แดงวันศรีหนองสรวง หมู่ที่ ๑
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล ณ วัดประชานิยมโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี และอุบาสกอุบาสิกาวัดประชานิยม เป็นเจ้าภาพ
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๗ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยพระสด ปญฺญาวโร
๑๔.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายจำลอง แดงวันศรี, นายจักรินทร์ แสงโสภา และนายศราวุฒิ วงศ์ชื่น ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๓ ม.ค. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสุทโธ เขจรจิตร์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง เสร็จแล้วไปพำนักที่วัดพุทธนิมิตภูข่าว
๑๔ ม.ค. ๑๗.๐๐-๒๐.๑๕ น.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเทคานพนังชั้นสองพระเจดีย์ ณ วัดป่ามัชฌิมวาส โดยมีหลวงปู่เมือง เป็นประธาน มีผู้ร่วมสมบทสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ด้วย
๑๕ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญของคณะ อ.ธเนศ ต่วนชะเอม ถวายพระพุทธรูปและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอรุณเรืองศรี ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๕.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายชิตธพงษ์ วอตามพิรัตน์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๗ ม.ค. ทั้งวัน พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวาระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ ผู้สมัครเข้ารับการอุปสมบทจำนวน ๑๖๖ คน เมื่อรับการบรรพชาเสร็จแล้วได้ทำการอุปสมบทตามวัดดังนี้ วัดประชนิยม วัดประชาสามัคคี วัดดอนประชาอุทิศ เมืองกาฬสินธุ์ วัดขวัญเมือง อ.ยางตลาด และวัดป่าพัฒนาราม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
๑๙ ม.ค. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๒๐ ม.ค. ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ ณ วัดพุทธนิมิตภูค่าว ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป คณะสงฆ์ภาค ๙ (ธรรมยุต) โดยพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศิลปินพื้นบ้านชาวอีสาน และพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่น นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธี "สตมวาร คนอีสานร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดิน" ณ วัดป่าแสงอรุณ เมืองขอนแก่น
๒๑ ม.ค. ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง สันตุฏฐิกถา, สวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ ฉันภัตตาหารเพล ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐาจิต อบรมจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม ในการบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๒ ม.ค. ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายทศพล จันทร์ทองปาน ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมบ้านพ่ออำพร ทิโภคา หนองสรวง ม.๑
๒๓ ม.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมกรรมการคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ วัดโสภณพัฒนาราม ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๕ ม.ค. ๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพพ่ออำพร ทิโภคา สิริอายุ ๘๐ ปี ณ เมรุวัดดหนองสวง
๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์บ้านแม่เคน ทิโภคา บ้านหนองสรวง ม.๑
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพแม่สมแดง มุกรักษ์ สิริอายุ ๘๔ ปี บ้านหนองสรวง ม.๔
๒๖ ม.ค. ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ห้อง ๒๐๖ มมร.วศ.ก.
๑๓.๐๐-๑๗.๓๐ น. ซ้อมสอบนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) ห้อง ๒๐๖
๒๗ ม.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยพระครูสุวรรณธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดอรุณเรืองศรี พระครูอาทรธรรมานุศาสน์ จต.หนองบัว ธ. และทายกทายิกาวัดป่าสนามชัย ถวายบูชาพระปาฏิโมกข์ ๕๐๐ บาท
๒๘ ม.ค. ๑๓.๐๐ น. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูปัญญาวราวุธ (หนูพลอย ปญฺญาวโร) ณ เมรุชั่วคราววัดดอนประชาอุทิศ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส
๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทผนังพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง
๒๙ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศแม่สมแดง มุกรักษ์ ณ บ้านหนองสรวง ม.๔ คณะศรัทธาญาติพี่น้องร่วมทำบุญสมทบสร้างศาลาปัญโญภาส จำนวน ๒๕,๒๑๖ บาท
๑๐.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลบ้านทิศเบี้ยว ห้วยเสือเต้ อ.สหัสขันธ์
๓๐ ม.ค. ๑๕.๓๐ น. ประชุมแผนประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๖ อาคารพระเทพสารเมธี มมร. วศ.ก.
๑๘.๐๐ น. เยี่ยมและร่วมทำบุญงานศพคุณยายทุเรียน ภูจีระ โดยร่วมทำบุญผ้าไตร ๑ ไตร ปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท และเป็นเจ้าภาพพระสวดพระอภิธรรมรูปละ ๒๐๐ บาท ขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายทุเรียน ภูจีระ ไปสู่สุคติภพอันอุดมเทอญ
๓๑ ม.ค. ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา และคณะสงฆ์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ เมืองอุดรธานี ถวายปัจจัยพระสวดพระอภิธรรม ๔รูป รูปละ ๑,๐๐๐ บาท ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลกับหลวงปู่ใหญ่ จำนวน ๓๓,๐๘๘ บาท เสร็จแล้วเข้ากราบหลวงพ่อพระเทพมงคลนายก เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) ท่านได้มอบรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว ๑ องค์ และพระผง ๑๐๒ ปี กราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูง

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 11/02/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์